TWINTIG JAAR ZORG SAMEN VOOR SURINAME EN 180 CONTAINERS VERDER, AAN ALLES KOMT EEN EIND!

Op 28 mei a.s. hebben wij onze laatste Surinamedag in Herwijnen gehouden. Het was een drukbezochte dag want velen hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven. Binnenkort zal ook de laatste container die wij naar Paramaribo sturen, vertrekken van zijn plek in Herwijnen.
Het is helaas waar, de stichting Zorg samen voor Suriname stopt na 20 jaar met haar activiteiten,  niet omdat Suriname geen hulp meer nodig heeft maar het vele werk wordt te zwaar voor de ook ouder wordende vrijwilligers.
De vele goede vrienden en bekenden in Suriname zullen wij natuurlijk nooit vergeten en als onze gezondheid het toelaat hopen we nog vele malen de reis naar Paramaribo en verder te ondernemen.
Wij danken al die mensen en bedrijven die ons middels hun gaven en giften in staat hebben gesteld om twintig jaar lang hulpgoederen naar Suriname te sturen en de projecten die we uitvoerden te realiseren.
Tenslotte, at last but not at least, danken wij al onze VRIJWILLIGERS, hier en in Suriname, voor wie het nooit teveel was om de containers te laden en in Paramaribo te lossen. De VRIJWILLIGERS die naar Suriname togen voor de realisatie van de uit te voeren projecten, wat een enthousiasme hebben deze mensen getoond ook voor hun onze dank.
Adriaan de Zeeuw
Kees van Londen
Lenie de Zeeuw
Stichting Zorg samen voor Suriname