Apetina is een inheems dorp dat ligt aan de bovenloop van deTapanahony rivier. De inheemsen van Apetina behoren tot de stam van de Wayana's en worden tot de bovenlandse indianen gerekend. In Apetina wonen zo'n 180 mensen.
Net als in Palumue spreekt iedereen in Apetina zijn eigen moedertaal nl. Wayana. Het lingua franca (Sranan Tongo) dat in de rest van Suriname gesproken wordt, kunnen de meeste inheemsen van Apetina niet spreken noch verstaan. Ook in Apetina is het Nederlands voor de kinderen op school een vreemde taal; ze horen en spreken het alleen op school.
De inheemsen van Apetina leven van de jacht en de visvangst. Ze doen verder ook aan landbouw waarbij er vnl bittere cassave geplant wordt. Van deze wortelknol wordt cassavebrood gebakken, hetgeen hun hoofdvoedsel is.
Sinds kort is er te Apetina een toeristen lodge gevestigd die weliswaar vanuit Paramaribo gemanaged wordt maar het dorp is eigenaar van de lodge. Enkele van de inwoners van Apetina werken bij de lodge zoals de bootsmannen, koks en de gidsen.
Apetina heeft  een polikliniek, die bemenst wordt door een getrainde, lokale gezondheidsassistent.

Sinds kort beschikt het dorp over een nieuwe basisschool met -  naast de 6 leergroepen -  een kleuterklas.  De school heeft een bevoegde leerkracht als hoofd, waardoor  de kinderen aansluiting hebben op vervolgonderwijs binnen het Surinaamse onderwijs- systeem. Voorheen werd in Apetina wel les gegeven door zendelingen in de moedertaal.
Lang niet alle dorpen in het binnenland beschikken over een bevoegde  onderwijzer; het feit, dat in Apetina het hoofd van de school tevens inheems is maakt het wel bijzonder.

APETINA
Stichting Zorg samen voor Suriname