KINDEROPVANG IN SURINAME
Het aantal instituten, dat zich in Suriname toelegt op de opvang en verzorging van kinderen is niet makkelijk vast te stellen; er is geen registratieplicht en aangezien de subsidies weinig voorstellen meldt men zich niet bij de overheid. Er wordt een schatting gemaakt van ruim 200, waarbij naast kinderhuizen, internaten en instellingen voor gehandicapten, de dagelijkse kinderopvang (crèches) groeiende is.
De kinderhuizen hebben nagenoeg alle dezelfde doelstelling: het opvangen van verwaarloosde kinderen (schatting: 2000). Sommige zijn begonnen als weeshuizen, maar nemen  ook andere kinderen op. Enkele huizen hebben zich gericht op een speciale doelgroep (HIV kinderen, indianen, o.a.) of  werkwijze (via pleegouders); sommige vangen kinderen met een handicap op, alhoewel  vakkennis ontbreekt.    Over het algemeen bestaat de doelgroep uit schoolgaande kinderen. Op een enkel huis na worden  de kinderhuizen beheerd door religieuze organisaties en particulieren.  Het is jammer, dat af en toe voorkomende excessen breed worden uitgemeten. Het gros van de kinderhuizen functioneert goed, maar Suriname kent nu eenmaal een harde hand van opvoeden. En als bij overvolle groepen, goedwillende verzorgers kinderen met gedragsproblemen tegenover zich hebben, wil schreeuwen en straffen nog wel eens helpen.
De meeste van de 15 internaten bieden plaats aan tegen de 1000 jongeren die vervolgonderwijs willen volgen, maar geen verblijfsmogelijkheden in de stad (Paramaribo) hebben. In Nederland denk je bij een internaat aan een school met kost en inwoning. In Suriname is een internaat een opvang voor jongeren uit het binnenland, die middelbaar en hoger onderwijs genieten. Met het opzetten van technisch onderwijs met internaat in het binnenland (Brownsweg; Drietabbetje) probeert de overheid een opleiding dichter bij de jongeren te brengen, zodat ze in het weekend naar huis kunnen varen.

Naast voornoemde huizen zijn er een achttal gespecialiseerde tehuizen, die zich op gehandicapte kinderen richt. Samen kunnen zij zo 'n 300 kinderen opvangen. Brede steun is voor hen is onontbeerlijk.

Voor bijna alle kinderhuizen, internaten en instellingen in Suriname geldt een tekort aan financiële middelen (waardoor o.a. slechte behuizing) en geschoold personeel. Die honderden stagiaires per jaar uit Nederland en België lossen dit probleem niet op, maar zijn wel van harte welkom.
Stichting Zorg samen voor Suriname