Informatie en doelstelling van de Stichting Zorg samen voor Suriname
De Stichting Zorg samen voor Suriname is opgericht op 23 mei 2002. De formele doelstelling is de ondersteuning van kansarme groeperingen in Suriname door het ter beschikking stellen van primaire voorzieningen. Dat doel wil de stichting vorm geven door het verzamelen en versturen van goederen. De eerste container voer in augustus 2002 naar Paramaribo; juli 2013 werd de 100ste veertigvoeter gelost en oktober  2013 stond de teller op 102.

Het bestuur van de Stichting Zorg samen voor Suriname bestaat uit:
* de heer A(driaan) de Zeeuw, voorzitter 
* de heer C.P. (Kees) van Londen, secretaris-vice voorzitter
* mevrouw L(enie) de Zeeuw, penningmeester

(De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, die geen vergoedingen ontvangen.Reiskosten zijn eveneens voor eigen rekening.)

Visie
De Stichting Zorg samen voor Suriname wil haar doelstelling uitsluitend verwezenlijken door het geven van goederen. De financiŽle middelen van de stichting worden gebruikt voor het vervullen van randvoorwaarden als verscheping van de goederen. Ook bij fondswerving voor een speciaal project wordt het verkregen geld aangewend voor het aanschaffen van materialen en het transport ervan.
Een ander principieel punt is dat de stichting zelf de regie blijft voeren om zicht te houden op wat er met de goederen gebeurt. Uiteraard is hiervoor een partner(organisatie) ter plaatse onontbeerlijk.

Missie
Ondanks dat de Surinaamse regering vooruitstrevende plannen maakt worden de gestelde doelen niet gehaald. Opleving van de economie wil niet zeggen dat het land tot ontwikkeling komt. Daarvoor worden  of eigenschappen of kwaliteiten/talenten gemist, met als gevolg dat Gezondheidszorg, Onderwijs en Armoedebestrijding stagneren.
De Stichting Zorg samen voor Suriname hoopt te kunnen bijdragen aan een menswaardiger bestaan van senioren en armen en aan de toekomstverwachting van de kinderen. Om deze missie te realiseren werkt de Stichting Zorg samen voor Suriname met een kleine, betrouwbare groep mensen, hier en in Suriname.

Partnerorganisaties in Suriname
Stichting Samen Zorgen voor Suriname (S.Z.S.)
Stichting Trio Ontwikkeling Sipa Savanne (Stoss)

Doelstelling
De Stichting Zorg samen voor Suriname is gericht op ondersteuning van achtergebleven bevolkingsgroepen door materialen (bijvoorbeeld medische goederen, schoolmeubelen en -leermiddelen, kleding, revalidatie hulpmiddelen, e.a.) ter beschikking te stellen aan maatschappelijke instellingen in onderwijs en zorg, zoals bejaardencentra, kinderhuizen, (binnenlandse) basisscholen, ziekenhuizen, etc.
Het streven is om 6 containers per jaar naar Suriname te verschepen. Om van voldoende materialen verzekerd te zijn wordt een vrijwilligersnetwerk in Nederland onderhouden.
De goederen komen meestal van onderwijsinstellingen en zorgcentra, die tot vervanging overgaan. Andere schenkingen komen van bedrijven gelieerd aan dezelfde doelgroepen. Verder moet de stichting sponsors werven en acties voeren om het transport naar Suriname te kunnen bekostigen.

Stichting Zorg samen voor Suriname