Palumeu is een indiaans dorp aan het begin van deTapanahony rivier, waar de Palumeu- en de Boven-Tapanahonyrivier samenvloeien. In het dorp wonen ongeveer 350 indianen; twee stammen, de Trio 's en de Wajana 's.
In Palumeu spreekt iedereen zijn eigen moedertaal namelijk dat van de Trio en de Wayana. Het lingua franca van Suriname (het Sranan Tongo) zijn de meeste inheemsen niet machtig. De nationale taal van Suriname, het Nederlands, leren de kinderen op school; maar voor hen is dat een vreemde taal, want ze horen en spreken het uitsluitend op school.
Al enkele jaren is er te Palumeu een groot, goed draaiend toeristenoord gevestigd, dat vanuit Paramaribo geleid wordt. Veel inwoners vinden emplooi in dit toeristenoord en verdienen zo geld.
Over het algemeen leven de inwoners van Palumeu van de jacht,de visvangst en op bescheiden niveau van kunstnijverheid.. Ze doen ook aan landbouw, waarbij voornamelijk bittere cassave wordt geplant. Met deze cassave wordt cassavebrood gebakken, hun hoofdvoedsel. [Zie info bij Pikin Slee.]
Palumeu heeft een polikliniek, die bemenst wordt door een getrainde, lokale gezondheidsassistent.
Verder staat er een zesjarige basisschool en is er een kleuterschool. Als de kinderen de basisschool doorlopen hebben, moeten ze naar Paramaribo om vervolgonderwijs te kunnen volgen. Gezien de afstand dienen ze dan in een kinderhuis of internaat te worden ondergebracht. Zowel om financiŽle  als om emotionele (gemis van familie) redenen stromen nog maar weinig kinderen door.

PALUMEU
Stichting Zorg samen voor Suriname