Tepu is een inheems dorp dat ligt aan de bovenloop van deTapanahony rivier. De inheemsen van Tepu behoren tot de Trio stam en worden tot de bovenlandse indianen gerekend. In Tepu wonen er zo'n 400 mensen.
In Tepu spreekt iedereen Trio, de eigen moedertaal. Het lingua franca (Srenan Tongo) van Suriname kunnen de meeste inheemsen van Tepu niet spreken noch verstaan. De nationale taal van Suriname leren de kinderen pas sinds dit schooljaar op school. Voorheen had de school geen bevoegde krachten en werd er door locale mensen les gegeven in het Trio en konden de leerkrachten zelf ook geen nederlands spreken. Voor de kinderen van Tepu is het nederlands dus een erg vreemde taal want ze horen het pas sinds kort alleen op school. Verder is er in Tepu ook een polikliniek die bemenst wordt door een getrainde, lokale gezondheids assistent. Deze gezondheidsassistent is net zoals bij alle poli's in het binnenland, getraind door de Medische Zending, die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in het binnenland.
De inheemsen van Tepu leven van de jacht en de visvangst. Ze doen, net zoals de meeste bovenlandse indianen, verder ook aan landbouw nl  de verbouw van bittere cassave. Met deze cassave wordt hun hoofdvoedsel cassavebrood gebakken. Sinds kort is er ook te Tepu een toeristen lodge gevestigd maar de toeloop van toeristen is nog niet goed op gang gekomen. Enkele van de inwoners van Tepu vinden werk bij de lodge.


PELELE TEPU
Stichting Zorg samen voor Suriname